Thursday, May 10, 2018

doc. Snircova - konzultacne hodiny v 14. tyzdni

Konzultacne hodiny budu prebiehat v utorok 15.5. od 11.30 -13.00