Thursday, June 7, 2018

študentský klub na KAA

Milí študenti,

 

je to tu, chceme založiť študentský klub!

 

Rozbiehať sa plánujeme až v ZS, no záujem o členstvo môžete ukázať už teraz!

 

Mailujte na ester.demjanova@student.upjs.sk, ak chcete na KAA zažívať po-o-o-riadne katedrovice, organizovať súťaže, večierky a iné bláznovstvá, tútorovať prvákov, zlepšovať študentský život a hlavne mať v CVčku jedno PORIADNE členstvo v sakra dobrom klube.

 

Bude to epické. No vážne.

 

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home