Thursday, June 7, 2018

Tlmočenie na konferencii: posledné dve miesta!

Milí študenti a budúci tlmočníci,

 

je tu pre Vás šanca opäť sa dostať o krôčik bližšie k tlmočníckej praxi a vyskúšať si tlmočenie v kabíne na ozajstnej konferencii, ktorá sa bude konať na pôde našej katedry v dňoch

 

27-30. júna 2018

 

Program konferencie nájdete tu: http://kaa.ff.upjs.sk/en/alumni-club/33/word-formation-theories-iii-typology-and-universals-in-word-formation-iv#toc-programme

 

Vaše tlmočenie nebude počúvať nikto z návštevníkov konferencie, pôjde čisto o cvičné využitie takejto príležitosti tlmočiť medzinárodných speakerov a slúchadlá berieme len ja a pani Dr. Janigová. Viem, že jún je ešte ďaleko a že to budú pre mnohých hlboké prázdniny, ale chcem upozorniť, že takýchto príležitostí nebýva mnoho a treba ich v prípade, že máte možnosť, využiť. Určite sa to podpíše i na zlepšení Vášho výkonu v budúcom roku a v tlmočníckej praxi ako takej. Cvičiť sa dá, samozrejme, i doma, ale tu budete mať rovno i feedback od dvoch tlmočníčok.

 

V prípade, že sa chcete zúčastniť, odpíšte, prosím, na tento mail. Tlmočenie na konferencii koordinujem ja a pani doktorka Janigová, prípadne otázky smerujte na nás. Ak chcete prísť tlmočiť vo dvojici, nie je problém, ak dvojičku nemáte, my Vám nejakú priradíme.

 

Pokojne môžete prísť tlmočiť len na hodinu alebo dve, jednorazovo, no i každý deň, to nechám na Vás. Vopred budeme mať k príspevkom abstrakty a podľa toho, čo si vyberiete na tlmočenie, môžeme jednotlivých účastníkov konferencie poprosiť o ich ppt vopred, no to neviem vopred zaručiť.

 

Dúfam, že sa tejto príležitosti chopíte.

 

S pozdravom

 

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home