Monday, March 4, 2019

Dejiny americkej literatúry 1 - BLOKOVÁ VÝUKA ( denní a externí študenti)

Milí študenti denného a externého štúdia,

 

v dňoch 12.03. - 14.03.2019  sa uskutoční POVINNÁ výuka predmetu Dejiny americkej literatúry 1

s prof. V. Lopičic nasledovne :

 

Utorok 12.03.:   17.10 - 19.25,   AP0S5

Streda 13.03.:   16.15 - 18.30,   AP0S6

Štvrtok 14.03.:   16.15 - 19.15,   AP0S3