Monday, March 4, 2019

Katarína Mihoková

Prosím študentku Katarínu Mihokovú, aby si skontrolovala univerzitnú mailovú schránku, prípadne sa za mnou zastavila zajtra počas mojich konzultačných hodín.

 

Ďakujem,

 

Ester Demjanová / Assistant Professor 
ester.demjanova@upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home